Biblioteka w Wilkowicach

Narzędzia dostępności

Zwiększ tekst

Zmniejsz tekst

Skala szarości

Wysoki kontrast

Linki podkreślone

Czytelna czcionka

Reset


Mapa witryny

Korzystamy z dofinansowania

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowicach
w 2022 roku zrealizowała umowę Z-I.07210.1805.2022 z dnia 11.07.2022 r.na dofinansowanie zadania
w ramach Programu Wieloletniego
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”
Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych
Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych
ze środków finansowych
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z budżetu państwa.

 

W poprzednich latach:
w 2021 roku zrealizowała umowę Z-I.07210.1805.2021 z dnia 14.10.2021 r.

Partnerzy: